Alulírott civil szervezetek közleménye 2019. március 15 alkalmából

Mindenki civil, aki tesz azért, hogy világunk és benne Magyarország jobb és élhetőbb hely legyen, ahol mindenki méltóságát és jogait tiszteletben tartják, és ahol a lemaradóktól sem fordulnak el. Ehhez függetlenségünk megőrzése, a vélemény- és világnézeti szabadság biztosítása kell, a békés, félelem nélküli légkör mindannyiunk érdeke. Ennek megteremtése a mindenkori magyar kormány kötelessége. Nekünk, állampolgároknak pedig felelősségünk, hogy részt vegyünk ennek kialakításában és megőrzésében.

Mi, a nyilatkozatot aláíró civil szervezetek:

 • kiállunk az állampolgári önszerveződés szabadságáért és a közügyekben való demokratikus állampolgári részvétel jogáért;
 • támogatjuk az érdekeikért és jövőjükért kiálló közösségeket;
 • dolgozunk azért, hogy Magyarországon mindenkinek érvényesülhessenek az emberi jogai;
 • kiállunk a kisebbségek jogaiért, az elesettekért, és fontosnak tartjuk a szolidaritást: közösen cselekszünk a bármilyen szempontból hátrányos helyzetben élőkért;
 • védjük Magyarország természeti kincseit és értékeit;
 • fellépünk a civilek, civil szervezetek, állampolgári önszerveződések megfélemlítése, mozgásterének szűkítése ellen, küzdünk a civil szektor önállóságáért és függetlenségéért;
 • megosztjuk egymással és a hasonló célú szervezetekkel tudásunkat és tapasztalatainkat a demokratikus részvétel és a sokszínű civil társadalom lehetőségeinek bővítése érdekében.

Meggyőződésünk, hogy csak egy sokféle, virágzó és félelemmentes civil közösség adhat jó válaszokat a társadalmi problémákra. Csak egy sokszínű ország tud új és innovatív válaszokat ajánlani a kihívásokra úgy, hogy közben tiszteletben tartja állampolgárai méltóságát és a közösség hagyományait.

Meggyőződésünk, hogy a magyar társadalom csak akkor lehet szabad, erős és szolidáris, ha az állampolgároknak joguk és lehetőségük van az őket érintő ügyek együttes megvitatására és megoldására. Ennek egyik módja, hogy a polgárok önszerveződő közösségekben, aktív részvétellel járulnak hozzá a társadalmi nyilvánosságban folyó párbeszédhez, és cselekednek maguk és társaik érdekében, függetlenül a mindenkori politikai vezetéstől, pártoktól.

Az állam működéséhez szükség van politikai döntéshozatalra, erre a mindenkori kormány nyer felhatalmazást.  A kormánynak pedig kötelessége a vélemények sokszínűségének figyelembe vétele, változatos szakmai álláspontok megismerése, és mérlegelése a döntések megalapozása során. A nyilatkozatot aláíró szervezetek fontos feladata, hogy támogassák a magyar társadalom tagjait érdekeik képviseletében, demokratikus jogaik, emberi méltóságuk és értékeik megőrzésében az élet minden területén.

Minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a számára fontos célok mellett kiálljon, és azokért polgártársaival közösségekben, civil szerveződésekben cselekedjen. Az állam felelőssége, hogy ennek feltételeit biztosítsa. Ezért követeljük, hogy:

 • a kormány állítsa vissza és működtesse a társadalmi részvétel, vita és egyeztetés valódi fórumait, biztosítsa az érdemi civil tájékozódás és beleszólás lehetőségét a döntéselőkészítésben és -hozatalban;
 • a kormány azonnal vessen véget a független civil szervezetek romboló, hazug megbélyegzésének és lejáratásának a közbeszédben;
 • a kormány és intézményei nyílt, átlátható és részrehajlástól mentes elosztási eljárásokkal anyagilag is támogassa a civil szervezeteket fenti feladataik betöltésében;
 • • az Országgyűlés haladéktalanul vonja vissza a civileket megbélyegző, munkájukat korlátozó törvényeket (“regisztrációs” törvény, “Stop Soros” csomag), és az érintettek bevonásával vizsgálja felül a civil szervezetek működését szabályozó előírásokat.

A nyilatkozat aláírói elkötelezettek abban, hogy együttműködnek a fentiek érvényesítése, az állampolgári önszerveződés és önrendelkezés fenntartása, a szabad és független civil szektor fejlesztése érdekében. Tudásunkkal és rendszeres közös fellépéssel segítjük egymást, hogy külön-külön és együtt is tehessünk azért, hogy Magyarország mindenki számára békés és jó hely legyen.

Aláíró szervezetek:
A kezdeményező 90 aláíró szervezet, a lista folyamatosan bővül: https://goo.gl/jj6saE
1. “Bihar” Kis-sárréti Civilek Társasága
2. 21. Század Műhely
3. A Város Mindenkié
4. A Város Mindenkié Pécs
5. AKUT (Akciókutatók a Fenntarthatóságért)
6. Amnesty International Magyarország
7. ARC
8. Artemisszió Alapítvány
9. atlatszo.hu
10. Autonóm Területi Szakszervezet
11. Autonómia Alapítvány
12. Az emberség erejével Alapítvány
13. Balatonboglári Hétház Gospel Egyesület
14. Civil Kollégium Alapítvány
15. Civil Közoktatási Platform
16. Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete
17. Civitalis Egyesület
18. CSEMETE Természet és Környezetvédelmi Egyesület
19. Dialóg Egyesület
20. Együtt Debrecenért Egyesület
21. Együtt Soroksárért Egyesület
22. ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület
23. Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület
24. Eleven Emlékmű – az én történelmem
25. Eleven Gyál
26. Eleven Vecsés
27. Energiaklub
28. Eötvös Károly Közpolitikai Intézet
29. Európai Föderalisták Uniója Mo. egyesület (Union of European Federalists Hungary)
30. Fauna Alapítvány
31. Gólem Színház Közhasznú Egyesület
32. Greenpeace Magyarország Egyesület
33. Gyógyítás Művészete Alapítvány
34. Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
35. Hálózat a Tanszabadságért (HAT)
36. Háttér Társaság
37. Haver Alapítvány
38. Hívatlanul Hálózat
39. Humán Platform Egyesület
40. Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány
41. Igazgyöngy Alapítvány
42. InSite Drama Nonprofit Kft
43. Járókelő Közhasznú Egyesület
44. Jogriporter Alapítvány
45. Kárpátok Alapítvány-Magyarország
46. Kerecsen Ifjúsági Egyesület
47. Komárom Környéki Civil Társulás
48. Közösségfejlesztők Egyesülete
49. Labrisz Leszbikus Egyesület
50. Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület
51. Levegő Munkacsoport
52. Magyar Helsinki Bizottság
53. Magyar LMBT Szövetség
54. Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
55. Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány
56. Magyarországi Európa Társaság
57. MASZK Egyesület (Szeged)
58. Menedék Egyesület
59. MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma
60. Minority Rights Group Europe
61. Motiváció Oktatási Egyesület
62. Mozgalom az Egészséges Város Környezetéért Civil Társaság
63. Munkát Kenyeret Tisztességes Béreket Egyesület
64. NIOK Alapítvány
65. Nők a Balatonért Egyesület
66. Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület
67. Nyilvánosság Klub Országos Egyesület
68. OFF Alapítvány
69. Oktatói Hálózat
70. Ökotárs Alapítvány
71. Padtársak
72. PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület
73. Reflex Környezetvédő Egyesület
74. Regina Alapítvány Miskolc
75. Sádt Győző Alapítvány
76. Speckó (Karotinka Nonprofit Kft.)
77. Szegedi LMBT Közösségért Csoport
78. Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa
79. Szivárvány Misszió Alapítvány
80. Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége
81. Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület
82. SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
83. Tanítanék Mozgalom
84. Társaság a Szabadságjogokért
85. Történelemtanárok Egylete
86. Uzdi Diákok Baráti Társasága
87. Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete
88. Validity Alapítvány – Központ a Mentális Sérültek Jogaiért
89. Védegylet
90. Zöld Kapcsolat Egyesület

Folyamatosan várjuk további civil szervezetek csatlakozását ezen az űrlapon keresztül: https://goo.gl/vxQRfL
Itt található az eddig csatlakozott szervezetek listája: https://goo.gl/jj6saE

További információ:
Móra Veronika
[email protected]
+36 1 411 3500

Tags:
0 Comments

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Bejelentkezés Facebook nélkül:

Forgot your details?