Több tízezer otthonápoló életét könnyebbé, jobbá tévő kormányzati intézkedés kiharcolása. A telepet rettegésben tartó kóbor kutyák humánus eltüntetése. Egy romos ház lebontása, a benne élő nagycsalád lakhatásának megoldása. Egy forgalmas felüljáró, egy iskolai kerítés felújíttatása. A metró akadálymentesítése, kilakoltatások megakadályozása, megannyi fa megmentése. Lehetetlen felsorolni, hogy mi mindent lehet elérni alulról induló és a közösségszervezés módszereivel működő kezdeményezésekkel. Szinte lehetetlen felsorolni mi mindent értek el közösségeink az Open Society Initiative for Europe (OSIFE) támogatásával futó egy éves programunk alatt. Mégis megpróbáljuk ebben a kiadványban, és most már azt is elárulhatjuk, hogy a fenti példák is ennek a 2017/18-as programévnek a „termései”.

2 hozzászólás
  1. […] azon csoportok, amelyek közösségszervezőjét a következő pályázati ciklusban támogatjuk. A korábbi programokban elért eredmények azt bizonyítják: a helyi és országos érdekérvényesítő csoportok a közösségszervezés […]

  2. […] közös­ség­szer­ve­ző­jét a követ­ke­ző pályá­za­ti cik­lus­ban támo­gat­juk. A koráb­bi prog­ra­mok­ban elért ered­mé­nyek azt bizo­nyít­ják: a helyi és orszá­gos érdek­ér­vé­nye­sí­tő cso­por­tok a […]

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Bejelentkezés Facebook nélkül:

Forgot your details?