Tovább erősödik a civil szervezetekbe vetett bizalom – Közbizalom 2017

Az előző évekhez képest tovább erősödött a hazai civil és nonprofit szervezetek iránti bizalom – ez derül ki többek között a Civil Kollégium Alapítványnak és a Közösségfejlesztők Egyesületének ma megjelent legfrissebb felméréséből.

Az Állampolgári Részvétel Hetéhez kapcsolódó, 2005 óta megjelenő  riport célja, hogy képet adjon arról, állampolgárként mekkora bizalommal – vagy éppen bizalmatlansággal – viszonyulunk fontos köz- és politikai intézményeinkhez.  A kérdőív a civil- nonprofit szervezetek, a rendőrség, az egyházak, az önkormányzatok, az igazságszolgáltatás, a parlament, és politikusaink viszonylatában méri a válaszadók elégedettségét. Az ez év májusában rögzített adatok szerint tovább erősödött a hazai civil-nonprofit szervezetek megbecsültsége az előző évekhez képest. E változás különösen szembetűnő a többi kérdőívben szereplő intézmény romló megítéléséhez képest.

Csekély mértékben romlott az önkormányzatok és az egyházak megítélése; előbbi folyamat  összefüggésben állhat azok csökkenő szerepével, és a kormányzat általi központosító törekvésekkel; utóbbi esetében a közéleti kérdések irányában tett állásfoglalásokra – vagy azok hiányára – tudunk következtetni. Az elmúlt évekhez képest stagnálni látszik a rendőrségbe vetett  bizalom mértéke és esett az igazságszolgáltatásba vetett hit. Jelentős romlás könyvelhető el politikusaink és parlamenti képviselőink iránt mért bizalom szintjében.

Bár a megkérdezettek részéről megvan az igény a közügyekben történő részvételre, mégis, kevesen hiszik, hogy ténylegesen van beleszólásuk a helyi ügyekbe. (Ezzel párhuzamosan viszont többször is előbukkant a válaszok között a munkahelyi retorziótól való félelem.) Az állampolgári aktivitás növekedése leginkább petíciók aláírásában és egyéb internetes akciókban mutatkozik meg – amely a későbbiekben akár aktívabb részvételben is megnyilvánulhat.

További részletek a jelentésben olvashatók.

További Információk:

Pál Bence

[email protected]

+36 30 473 0493

A következetesség és az összehasonlíthatóság végett évről évre ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel, amelyek megmutathatják, hogyan változik közéletünk e jelentős tényezője, amely nagyban befolyásolja mindennapjainkat. Kérdőívünket ezúttal is az Állampolgári Részvétel Hete elnevezésű eseménysorozatunkkal egybekötve tettük közzé; fontos megjegyezni, kutatásunk nem reprezentatív mintán történt, hanem  szúrópróbaszerű mintavételre épült; erre az ország különböző pontjain került sor, jellemzően helyben (és kevésbé online) kitöltve.

A kiadvány itt letölthető: Közbizalom 2017

Tags:
or

Log in with your credentials

or    

Bejelentkezés Facebook nélkül:

Forgot your details?