Elindítottuk „Egy éve történt” sorozatunkat, amelyben országos programunk közösségszervezőinek sikereiről számolunk be az ország különböző tájairól. Az év során a CKA folyamatos és széleskörű szakmai, módszertani támogatást biztosított a program közösségszervezőinek, együtt örülünk velük a közös munka eredményeinek!

AKCIÓKUTATÓK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT EGYESÜLET

A közösségszervezői munkánk keretében Szegeden a Cserepes sori és a kiskundorozsmai szegregátumokban olyan, a közösséget érintő ügyeket, problémákat keresünk, melyek egyrészt jelentősen befolyásolják a közösség boldogulását, másrészt azok fontosságából fakadóan, azok mentén aktivizálhatóak és közösségbe szervezhetőek az általunk támogatott szegregátumok lakói. Csakúgy, mint a problémákat, a válaszokat és a problémák lehetséges megoldásait is a közösség tagjaival közösen kerestük, keressük és teszünk lépéseket ezek megoldása felé, érdekérvényesítő erejük érdemi növelése által.”  Akciókutatók a Fenntarthatóságért Egyesület

Fórum a Cigányság Világnapján Szegeden. Forrás: szeged.hu

Szegeden két szegregátum van, Kiskundorozsma és a Cserepes sor. Szeged igazán  élhető város, éppen ezért is felháborító, hogy a városvezetés nem tudja megoldani ennek a pár száz szegregált körülmények között élő embernek a lakhatását. A képviselőtestület hiába ígérte meg az antiszegregációs tervben (ASZT) 2008-ban a Cserepes sori épületek fokozatos felszámolását, azóta csupán egy család költözhetett el onnan, pedig évente két-három házból kellett volna elköltöztetni a lakókat. Az erre szánt 10 millió forintos antiszegregációs keretet eddig szinte sosem használták fel, az adott év végén mindig visszakerül a városhoz. Az antiszegregációs fórumot, ami a szegregáció felszámolását ellenőrizné, pedig évek óta nem hívták össze. 2015. november 26-án volt hosszú évek után az első, de a 2016. április 26-án rendezett fórum már egyértelműen a közösségszervező tevékenységünknek is tulajdonítható eredmény. Utóbbi már nem csak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének részvételével zajlott, hanem a szegregátumban élőkkel közösen, akikkel csoportként küzdöttünk a fórum megvalósulásáért. Itt ígéretet kaptunk Joób Mártontól, a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság elnökétől, hogy mögé áll az ügyünknek és kész előterjeszteni a rendeletmódosítási javaslatát a város képviselő testülete számára az Árpa utcai romák lakói státuszának rendezésével  kapcsolatban.

 

Így szerveződtünk

Az interjúmaratonnal és a személyes jelenléten keresztül építettük fel a szerveződés kemény magját, akik az egy év leforgása alatt változó intenzitással, de aktívan részt vettek a munkában, az akcióink és rendezvényeink lebonyolításában. Tagjaink, Szentistványi István (képviselő) és Nagy Mihály (RNÖ) rendszeresen részt vettek a szegedi önkormányzat Szociális Bizottságának ülésein. Egy alkalommal felszólaltak a testület szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát vizsgáló gyűlésen, ahol a csoportból többen is részt vettünk látogatóként. Egy nappal később sajtótájékoztatót tartottak az üggyel kapcsolatban. Majd Nagy Mihály részt vett a november végi antiszegregációs fórumon.

2016 januárjában levelet írtunk az önkormányzatnak egy nagyobb volumenű antiszegregációs fórum kezdeményezése érdekében, és innentől kezdődött a küzdelem, hogy ez megvalósulhasson.

Ezután szakértői-laikus fórumot tartottunk „Beszéljünk a szegedi lakásszegénységről” címmel, ahova számos, a lakhatáshoz kötődő helyi civil szervezetet elhívtunk és bemutattuk az Árpa utcában készült kisfilmeket is, amiket filmesek segítségével állítottunk össze.

Közben felkavartuk az állóvizet a helyi vagyonkezelő, az IKV Zrt. körül. 2015 nyarától kezdve körül- belül 50 beszélgetést folytattunk le a Cserepes soron élő lakókkal a lakhatási ügyeikkel kapcsolatban. A beszélgetésekből villámgyorsan kirajzolódott, hogy a megkérdezetteknek nagy arányban akadt panaszuk az ingatlankezelőre a vízfogyasztási túlszámlázások vagy a beruházások körülményeinek tisztázatlansága miatt. Továbbá többen felrótták az IKV-nak a felelősségét az ingatlanok karbantartásával kapcsolatban, és amiatt, hogy a szolgáltatások elmaradnak vagy rossz munka esetén is kiszámlázzák az adott szolgáltatást. Sokan jelezték, hogy rendezetlenek a tulajdonviszonyok és akadályozott az ügyintézés az IKV-nál. A cserepes sori szegregátumban lévő társasházak magántulajdoni részhányaddal rendelkező lakosaival közérdekű adatigénylést adtunk be a társasházi éves beszámolókról és határozati könyvekről a visszaélések elkerülése céljából, továbbá adatokat kértünk a szegedi szociális lakásállományról is. Ezen felül egyéni ügyekben is segítettük a lakókat.

2016 áprilisában, a Cigányság Világnapján tartott összejövetel keretében kiáltványt írtak alá a kiskundorozsmai romák, amelyben az antiszegregációs fórum rendszeres összehívását követelték. Kiemelték nyomorúságos lakáskörülményeiket, és azt, hogy rendezetlen lakhatási státuszuk következtében szociális juttatásoktól is elesnek. A kiáltványt 30 példányban fénymásoltuk és az április havi közgyűlésen letettük minden képviselő asztalára.

Ezeket a lépéseket az önkormányzat már nem tudta figyelmen kívül hagyni. 2016. április 26-án összehívták az antiszegregációs fórumot, amit a kiskundorozsmai szegregátumban tartottunk meg 17 lakás érintettjével. A hivatal részéről jelen volt többek között 5 képviselő, Joób Márton (Demokratikus Koalíció, a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság elnöke), Novkov Veszeleinka (a Szociális Iroda vezetője), illetve a Dorozsmai Művelődési Ház vezetője és a dorozsmai Orczy István Általános Iskola igazgatója. Itt Joób kamerák előtt ígéretet tett arra, hogy mögé áll az ügyünknek és kész előterjeszteni a rendeletmódosítási javaslatát a város képviselő testülete számára az Árpa utcai romák lakói státuszának rendezésével kapcsolatban. Ennek keretében egy méltányos és megfizethető lakbér fejében bérlőként újra a lakók nevére kerülhet az ingatlan. Ha ez megtörténik a víz, az áram legalizálása és egyéb beruházások is megindulhatnak a területen.

Az eddigi 5 éves munkám alatt ez az első alkalom, hogy pozitívan álltak a romák ügyéhez.” Nagy Mihály, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) elnöke

Tags:
0 Comments

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Bejelentkezés Facebook nélkül:

Forgot your details?