Közösségeket szervezünk

A “közösségszervező koalíció” tagjainak nyilatkozata.

 

 1. A közösségszervezés fontossága, pozíciója

Alulírott szervezetek egyetértünk abban, hogy tartós társadalmi változás csak akkor érhető el, ha az érintettekkel együtt, saját érdekérvényesítő képességük megerősítésén és érdekképviseletük megszervezésén dolgozunk. A szegénységben, elnyomásban élők hatalommal való felruházásának eszközét a közösségszervezésben találtuk meg.

 

 1. A koalíció céljai, az általunk képviselt értékek:

Olyan közösségi szervezeteket építünk és segítünk, amelyek:

 • az adott ügyben érintettek széleskörű, aktív részvételén alapulnak,
 • alulról szerveződnek, demokratikusak, kerülik a hierarchikus működést és aktívan növelik tagságukat,
 • képesek érdekeik felismerésére, megfogalmazására, konfliktus felvállalására a hatalommal szemben a döntések befolyásolása érdekében.

 

Célunk a különböző okokból elnyomott csoportok és együttműködéseik támogatása, állampolgári fellépésük elősegítése, a közösségek hatalmának növelése.

 

Küzdünk a szociális igazságosság előmozdításáért, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők önvédelmi képességének megerősödéséért.

Terjesztjük a közösségi részvétel és érdekérvényesítés erősítésének eszközeit.

 

 • A közösségszervezői koalíció feladatai a közösségszervezés ügyének hazai (és nemzetközi) előmozdítása érdekében:

 

 1. A közösségszervezés megközelítés és módszertanának népszerűsítése, terjesztése:

1.1 A közösségszervezés országos szakmai és érdekképviselete.

1.2 Szakmai irányok összehangolása, szakmai tapasztalatcsere.

1.3 Stratégiai kapcsolatépítés a szervezés szempontjából fontos társterületekkel (jog, közösségfejlesztés, társadalomtudományok, szociálpolitika, szociális munka és továbbiak).

 

 1. A közösségszervezés területén dolgozó szervezetek munkájának kölcsönös támogatása:

2.1 Eszközeink, kapacitásunk, tudásunk összehangolása, az együttes cselekvés révén az egyéni szervezeti potenciál növelése.

2.2 Közös kezdeményezések és kampányok indítása.

2.3 Közösségszervezőink által szervezett csoportok közötti tapasztalatcsere és közös akciók elősegítése, vidéki megmozdulások erősítése.

2.4 Forró, hirtelen ügyek felvállalása – a csoportjainkat és munkánkat érintő események, körülmények kapcsán megjelenő igényekre összehangolt reagálás.

 

 1. Együttműködés a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében és a forrásteremtésben.

3.1 Forrásteremtés összehangolása, a szakma fejlődését célzó közös projektek kidolgozása és forrásteremtés ezek megvalósítására.

3.2 Nemzetközi dimenzió koordinálása – összehangolt kapcsolattartás nemzetközi szakmai szervezetekkel és információk megosztása.

 

 Civil Kollégium Alapítvány  Életfa Segítő Szolgálat Egyesület
   Közösségfejlesztők Egyesülete    Magyar Szegénységellenes Hálózat

 

A dokumentum 2015. június 11-én került aláírásra

Organizing Communities

Declaration of the Members of the Coalition for Community Organizing in Hungary

 

 1. Why Community Organizing is Important

The organizations listed below agree that long-lasting social change can only be achieved when citizens are provided with professional support to strengthen their ability to represent their common interest and organize themselves to advocate for their rights. Therefore, we believe that Community Organizing is the appropriate means of empowering marginalized and oppressed groups.

 

 1. Our Goals and Guiding Values:

We are building and supporting community organizations that

 • rely on the wide and active participation of people affected by a certain issue;
 • are grassroots, democratic, avoid hierarchical structures and are proactively increasing their constituency;
 • are able to recognize and articulate their interest, and are willing to confront people in power in order to influence decision-making.

 

Our goal is to build the capacity of oppressed groups and enhance their cooperation, to foster their active citizenship and to increase community power.

 

We are fighting for social justice and to strengthen the ability of low-income and marginalized people to protect themselves.

We are disseminating methods of community participation and community advocacy.

 

 • How to Promote the Method of Community Organizing at the National (and International) Level:

 

 1. Promoting the method of Community Organizing:

1.1 Representation of the profession of Community Organizing at the national level.

1.2 Coordination of organizing strategies, exchange of experience.

1.3 Building relations with disciplines of strategic importance (legal advocacy, community development, social sciences, social policy, social work, etc.).

 

 1. Mutually supporting the work of organizations active in the field of Community Organizing:

2.1 Coordination of strategies, resources and knowledge; increasing the organizational potential by joint actions.

2.2 Starting joint initiatives and campaigns.

2.3 Supporting the exchange of experience and initiating joint actions between groups working together with our community organizers; strengthening actions carried out in the countryside.

2.4 Undertaking hot, urgent issues – coordinated action to any needs and requests arising out of our work.

 

 1. Cooperation to develop international relations in the field of Community Organizing and to do fundraising:

3.1 Coordination of fundraising efforts, elaboration of common projects for the development of the profession; fundraising in order to implement these.

3.2 Coordination of the international aspect of our work – coordinated relations with international organizations in the field of Community Organizing and disseminating information.

 Civil Kollégium Alapítvány (Civil College Foundation)  Életfa Segítő Szolgálat Egyesület (Life Tree Association)
 Közösségfejlesztők Egyesülete (Association of Community Developers)  Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány (Hungarian Anti-Poverty Network Foundation)

 

Tags:
0 Comments

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Bejelentkezés Facebook nélkül:

Forgot your details?