Bemutatkozás

A Civil Kollégium Alapítvány a cselekedni kívánó állampolgárok és önszervező közösségek segítő-fejlesztő szervezete, valamint a közösségi munka akkreditált képző intézménye.

A CKA a civil társadalom fejlesztésének régi szereplője, 1994 óta folyamatosan fejleszti a civil társadalommal kapcsolatos tananyagait és juttatja el ezt a tudást ingyen vagy kedvezményesen a hátrányos helyzetű helyi közösségek fejlesztésében dolgozó állampolgároknak, szakembereknek.

A CKA évente mintegy 450-500 önkéntesnek szervez 24 órás, bentlakásos képzést, 4-8 országos szakmai műhelyt, 3-4 országos/nemzetközi szemináriumot, konferenciát, műhelymunkát tart. Minden nyáron társszervezője a „Nyári egyetem – a közösségi részvétel fejlesztéséért”-nek, s az ország egyik legnagyobb civil eseményévé vált Állampolgári Részvétel Hetének is főszervezője. Szintén éves rendszerességgel indította el 2010-ben Nemzetközi Nyári Egyetemét, amelyen 15-25 ország résztvevői tanulnak egymás társadalomfejlesztő gyakorlatáról és terveznek meg közös programokat. Alapító tagja a Magyar Civilszervezetek (MACI) kampányának, illetve rendszeres szereplője civil érdekérvényesítő folyamatoknak és formációknak.  Tagja három nemzetközi, európai szakmai hálózatnak (Central and Eastern European Citizens Network, European Community Organizing NetworkPan-European eParticipation Network) és stratégiai partnere az Európai Közösségfejlesztő Hálózatnak (European Community Development Network). Saját képzési rendszert épített ki, amelyet folyamatosan fejleszt és új elemekkel egészít ki. Helyi kapacitás-fejlesztő, szakmafejlesztő, mozgalmi és hálózati programokat valósít meg, az eredményeket beépít képzési tevékenységébe.

A CKA 2010 óta a közösségszervezés (community organizing) szakmai megközelítés hazai elterjesztésén munkálkodik, melynek eredményeképpen ma 15-25 közösségszervezővel dolgozik az ország területén. Közösségszervező hírek a CKA oldalain.

Képzéseit, eseményeit egy általa felújított egykori tanyasi iskola épületében létrehozott 24 fős bentlakásos képzési központban valósítja meg, Kunszentmiklós-Kunbábonyban.

Innovatív képzési rendszere, egyedi, részvételen és az egyéni tapasztalatok feldolgozásán alapuló módszertana és organikus kapcsolata a helyi folyamatokkal Magyarországon, de Európában is mintaértékűnek számít.

A CKA alapvető feladata a közösségi cselekvés segítése, támogatás nyújtása:

 • a helyi közösségek és szomszédsági csoportok identitásának, helyi szerepeinek felismeréséhez,
 • a helyi problémák és továbblépési lehetőségek feltérképezéséhez,
 • a cselekedni, segíteni, a megoldásokhoz hozzájárulni kívánó cselekvő mag kialakításához, ismereteinek, készségeinek bővítéséhez,
 • a közösségi tervezéshez és cselekvéshez, együttműködések és partnerség kialakításához a döntéshozókkal és a helyi kulcsszereplőkkel,
 • a közösségi érdekérvényesítéshez, a döntéshozatali viszonyok kiegyensúlyozásához,
 • a fenntartható, hosszabb-távú önsegítő, önszervező, partnerségi viszonyok kialakulásához,
 • továbbá a települések, témák, csoportok összekapcsolásához, hálózatosodásához.

 A CKA legfontosabb tevékenységei:

 • Képzések, tréningek, előadások, ismeretterjesztés
 • Helyi gyakorlati munka a közösségszervezés és fejlesztés eszközeivel
 • Szakmai és mozgalmi események (nyári egyetemek, konferenciák, szemináriumok, műhelyek, Állampolgári Részvétel Hete stb.)
 • Hálózati munka, hazai és nemzetközi hálózatfejlesztés
 • Téma-specifikus programok, hazai és nemzetközi csereprogramok
 • Szakmafejlesztő kezdeményezések, kutatások, publikációk, szakmák és intézmények közötti partnerség fejlesztése (pl. művelődési, szociális, környezetvédő, építész stb.)
 • Intézményi és kormányzati partnerségek, részvétel egyes szakpolitikák, stratégiák kialakításában

A Civil Kollégium szellemi vezetője és a kunbábonyi közösségi ház megvalósítója a magyar közösségfejlesztés egyik alapítója, a 2002-ben elhunyt Varga A. Tamás volt.

A Civil Kollégium tanárai gyakorló közösségi szakemberek, akik folyamatosan tanulják és tanítják a szakmát a helyi keretektől egészen a felsőoktatásig

A Civil Kollégium legfontosabb hazai partnerszervezete egyik alapítója, a Közösségfejlesztők Egyesülete (www.kozossegfejlesztes.hu), képzéseit vele együttműködve valósítja meg.

A Civil Kollégium Alapítvány elnöke Varga Máté.

A Civil Kollégium Alapítvány szervezetének alapdokumentuma az Alapító Okirat, kiegészítő dokumentuma az Alapítványi Szervezeti és Működési Szabályzat. Az Alapítvány indulóvagyona az alapítók által felajánlott pénzösszeg volt, amelyet kezelője és legfőbb döntést hozó szerve, a három tagú igazgatótanács gyakorol és működtet.

A Civil Kollégium bentlakásos iskolája, a kunbábonyi közösségi ház

Kunbábony egy Kunszentmiklóshoz tartozó négyszáz lelkes tanyabokor a Kiskunsági Nemzeti Park határán. A közösségi ház valamikor iskola volt.

DSCF6871

A mintegy 400 négyzetméteres épületből egy nagy “családi házat” alakítottunk ki: egy nagy nappalival, egy többcélú teremmel és nyolc 2-3 ágyas fürdőszobás lakószobával.

A közösségi házban közösségi, civil vezetők, véleményirányító személyiségek fordulnak meg rendszeresen, akik az ország különböző vidékeiről és településeiről jönnek a képzésekre, s ott megismerik egymást, tapasztalatokat cserélnek és új kapcsolatokat építenek ki. Rendszeresen szervezünk hazai és nemzetközi szemináriumokat is a közösségfejlesztés, közösségi munka és a nonprofit szervezetek számára.

További információért keressen a következő elérhetőségek valamelyikén – info(kukac)cka.hu, +36 1 788 36 32

 

Eddigi főbb támogatóink: Alföldi Porcelán és Edénygyár Rt.; Bács-Kiskun megyei Munkaügyi Központ; Charity Know How, London; Dunaferr Lemezalakító Kft.; Együttműködő Holland Alapítványok Közép és Kelet-Európáért, Hilversum, Hollandia; EU Socrates-Gruntvig Program; Levi Strauss, Magyarország; Kontavill Rt.; Kunszentmiklós Önkormányzata; Magyar Művelődési Intézet; magánadományozó; Tungsram Rt.; Quadriga Kft.; Tatai Cserépipari Rt.; Thermomax Kft.; United Way – Hálózat a Demokráciáért program; Westminster Foundation for Democracy, London; Soros Alapítvány; European Commission DGEAC; Nemzeti Civil Alapprogram;

or

Log in with your credentials

or    

Bejelentkezés Facebook nélkül:

Forgot your details?